Bericht van Bestuur en Directie
TDFS Kaart 1 De Fransche Schoool CulemborgDe Culemborgse gemeenteraad heeft besloten om te gaan investeren in renovatie van het gebouw van Theater De Fransche School. Tevens bleek er raadsbrede steun te zijn voor een jaarlijkse basissubsidie, die de stichting De Fransche School in staat stelt de organisatie verder te versterken. Het bestuur van De Fransche School is verheugd over de steun en het vertrouwen in het theater. “Dit is een beloning voor de grote inzet van onze 90 vrijwilligers, en de steun van vele bezoekers, vrienden en sponsoren uit onze stad in de afgelopen jaren. Zij hebben ervoor gezorgd dat het theater zonder subsidie haar deuren openhield. Nu is het tijd om verder te groeien”, aldus Dicky Nieuwenhuis, voorzitter van De Fransche School.

In 2014 viel een gemeentelijke subsidie van 230.000 euro weg. Sindsdien realiseert het theater nog altijd een veelzijdige programmering, met landelijk bekende namen, opkomend en lokaal talent en film en voorstellingen in samenwerking met Culemborgse partners (Elk Welzijn, De Roos van Culemborg). Dit was mogelijk door inzet van 90 vrijwilligers, die een groot deel van de taken van de eerdere betaalde krachten overnamen. In de afgelopen jaren bleek het theater meer bezoekers dan ooit te trekken, dankzij een programma-aanbod dat beter aansloot bij de vraag van Culemborgers. De financiële resultaten verbeterden eveneens door een scherpere sturing op kosten en programmering. Tegelijkertijd bleef het theater rode cijfers schrijven, en was de capaciteit ontoereikend om nieuwe fondsen aan te boren.

“Door een betere financiële basis kunnen we de komende jaren uitbreiden en ons programma nog aantrekkelijker maken. We willen een stevigere positie maken met o.a. meer Culemborgs talent”, aldus directeur Danny van Zuijlen.

“Wij blijven een vrijwilligersorganisatie. Ook in de komende jaren zal een belangrijk deel van onze activiteiten uitgevoerd worden door vrijwilligers”, zegt Nieuwenhuis. “De basisbijdrage biedt ons de kans om onze financiële processen professioneler aan te sturen, en pro-actiever fondsen te gaan werven. Daarnaast zullen wij nog sterker in gaan zetten op programmeren samen met Culemborgers. Een podium bieden voor alle Culemborgers blijft onze belangrijkste missie”.

De renovatie van De Fransche School is hard nodig. Ruim vijftien jaar vond er geen groot onderhoud plaats. Doordat er onhelderheid was over de toekomst van het theater en het gebouw, is er weinig geïnvesteerd in het pand. Drie jaar geleden knapten vrijwilligers de bar op. Met de investering van gemeente Culemborg zullen onder andere de ingang van het theater, het sanitair, de bar en de keuken praktischer en eigentijdser ingericht worden. De werkzaamheden zullen zo veel mogelijk uitgevoerd worden in zomerperiodes, waarin geen voorstellingen plaatsvinden.

Namens het bestuur,
Dicky Nieuwenhuis – voorzitter

Namens het dagelijks team,
Danny van Zuijlen – zakelijk leider