Theater De Fransche School staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarmee kunt u bij schenkingen aan het theater genieten van een speciale belastingregeling. Lees meer over ANBI.
 
  • Naam van de instelling: Stichting De Fransche School
  • RSIN/fiscaal nummer: 0072 05 966
  • Contactgegevens: Havendijk 1, 41011 AA Culemborg
  • Doelstelling: Het beheer en de exploitatie van een theater- en filmaccommodatie in Culemborg alsmede het zelfstandig of in samenwerking met anderen, initiëren, stimuleren en organiseren van culturele activiteiten in Culemborg.
 
BESTUUR
Voorzitter: mevrouw D. Nieuwenhuis
Secretaris: mevrouw S. Beek
Penningmeester: de heer J. Eigeman
Algemeen bestuurslid: de heer D. Kruijd
 
BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor de taken die ze verrichten voor Stichting De Fransche School. De directie en medewerkers ontvangen een salaris dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Theater. Er is geen pensioenvoorziening voor de medewerkers. Medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer.