Stichting Theater de Fransche School heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over wat dat inhoudt, kunt u hier vinden. Ook op de website van de belastingdienst kunt u hierover informatie vinden.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Theater de Fransche School te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op deze website. Hieronder geven we een paar rekenvoorbeelden. Wilt u gebruik maken van de belastingvoordelen, download dan hier het formulier dat nodig is om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel.

Rekenvoorbeelden
Bij de rekenvoorbeelden gaan we ervan uit dat u minimaal vijf jaar lang een gift aan het theater schenkt. Wanneer u dat minimaal vijf jaar doet, is het gehele bedrag namelijk aftrekbaar.

Wanneer u besluit om vriend te worden, betaalt u € 30,- bruto per jaar. U mag dat voor uw belastingaangifte verhogen met 25%. Dus uw aftrekbaar bedrag wordt € 37,50. In onderstaande tabel is zichtbaar wat uw belastingvoordeel is en uw netto gift.

Belastingtarief Belastingvoordeel Netto gift
52% € 19,50 € 10,50
42% € 15,75 € 14,25
36,25% € 13,60 € 16,40
24,10% €   9,04 € 20,96
18,35% €   6,88 € 23,12

 

Wanneer u besluit om super vriend te worden, betaalt u € 100,- per jaar. U mag dat voor uw belastingaangifte verhogen met 25%. Uw aftrekbaar bedrag wordt dus € 125,-. In onderstaande tabel is zichtbaar wat uw belastingvoordeel is en uw netto gift.

Belastingtarief Belastingvoordeel Netto gift
52% € 65 € 35,00
42% € 52,50 € 42,50
36,25% € 45,31 € 44,69
24,10% € 30,13 € 69,87
18,35% € 22,93 € 77,07


U kunt bij het vaststellen van de hoogte van uw bijdrage natuurlijk rekening houden met de aangegeven belastingvoordelen.