Voorzitter: Gerard de Vries
Secretaris: Suzanne Beek
Penningmeester: Hans Walraven
BestuursledenJean Eigeman