Gevonden Voorwerpen De Fransche School Culemborg

Bent u iets kwijt en vermoedt u dat dat gebeurt zou kunnen zijn bij De Fransche School, stuur dan een mail naar met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het voorwerp dat u kwijt bent en de datum wanneer dit gebeurd zou kunnen zijn. Vermeld in de mail hoe wij u kunnen bereiken. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

NB: Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen worden door ons ingeleverd bij de gemeente of politie.  Bankpassen, creditcards of vervoersbewijzen sturen wij op naar de uitgevende instantie.