Privacy Statement De Fransche School Culemborg Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en zijn de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens strenger.Deze wet geldt voor alle bedrijven en instellingen die persoonlijke informatie bezit van klanten, gasten etc. Dus geldt deze wet ook voor De Fransche School. Lees verder om te lezen hoe De Fransche School omgaat met uw persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT DFS

De Fransche School Culemborg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.
De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Doel van de gegevensverwerking
De Fransche School verzamelt persoonsgegevens van personen die bij De Fransche School kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van De Fransche School afnemen, van personen die zich via de website aanmelden voor het toezenden van nieuwsbrieven en van personen die zich aanmelden als Vriend. Al deze personen worden hierna "Gasten" genoemd. Die persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten van De Fransche School, in het bijzonder om de gast te kunnen informeren over De Fransche School, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• om de nieuwsbrief van De Fransche School toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• om informatie over het Vriendenprogramma toe te kunnen sturen;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op De Fransche School van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief/ E-mail
De inhoud van een nieuwsbrief bevat informatie over programma, acties etc.
Op dit moment als u zich als nieuwe gast registreert tijdens het bestelproces ontvangt u automatisch de eerstvolgende nieuwsbrief. Bij ontvangst van de eerste nieuwsbrief kunt u zich vervolgens afmelden voor ontvangst van toekomstige nieuwsbrieven.
Ook kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven via een speciaal aanmeldformulier op de website van De Fransche School.
Iedere keer dat wij u per e-mail een nieuwsbrief sturen wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven voor volgende edities. U kunt te allen tijde ook een verzoek voor afmelding sturen naar .

Bewaren gegevens
De Fransche School respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) stelt. Uw gegevens worden op verzoek binnen twee weken geanonimiseerd of verwijderd.

Vragen en klachten
Wanneer u De Fransche School een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met De Fransche School dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen De Fransche School die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Sollicitatiedoeleinden
Als u solliciteert voor een functie bij De Fransche School gebruiken wij uw gegevens alleen voor de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
De Fransche School heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. De website van De Fransche School maakt gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en bezoekersaantallen en de klantreis te monitoren d.m.v. Google Analytics en Facebook. De Fransche School gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Echter dat kan wel tot gevolg hebben dat u niet via de webshop kunt bestellen.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van De Fransche School en voor vragen over de de verwerking door De Fransche School van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Theater De Fransche School
Afdeling Kassa
Havendijk 1
4101 AA Culemborg


Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door De Fransche School. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van De Fransche School worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fransche School. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij De Fransche School, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fransche School.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door De Fransche School worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van De Fransche School.