De Fransche School besteedt in haar programmering speciale aandacht aan talent uit de stad en uit de regio en organiseert samen met verschillende samenwerkingspartners (maatschappelijke organisaties, scholen, verenigingen en bedrijven) diverse projecten met, voor en door de stad.

Deze projecten zijn vaak een combinatie welzijn en cultuur en initiëren we zelf. We willen hierin een brug slaan om nieuw publiek te ontmoeten, open te staan voor nieuwe initiatieven en ons pand beschikbaar stellen aan een divers publiek. Veel projecten vinden daarom in de ‘daluren’ plaats: overdag waarop het theater doorgaans leeg staat. Dankzij een bijdrage van het VSB Fonds zijn we de komende periode in staat deze programma’s beter in ons programma in te bedden.